Welkom op XzweML website

Hier probeer ik alles uit wat mijn gedachten ingeven. Sommige dingen slagen en sommige falen. De gefaalde zult u hier niet zien. De geslaagde blijven hier hangen.

"Alles kan, wat tussen je oren past."

Competitie puntentelling

Vanaf 1 september moeten vragen over bovenstaande gesteld worden aan afdeling zwemmen bij de KNZB.

XzweML is ontleend aan de naam van de projectgroep (2003-2006) die de keuze en introductie van het LENEX formaat binnen de KNZB heeft begeleid. Met als doel ATON-II wat uitbesteed is aan www.swimrankings.net

webmaster: Arjan Dekker